Blick zum Brandenburger Tor

Friedrich-Ebert-Stiftung

Managerkreis
Hiroshimastraße 17
10785 Berlin


Telefon: +49 (30) 26935 - 7053
E-Mail: managerkreis@fes.de

Marei John-Ohnesorg

Marei John-Ohnesorg

Geschäftsführerin Managerkreis

Telefon: +49 (30) 26935-7051

E-Mail: marei.john@fes.de

Nicole Castillo

Mitglieder­service, Gremien und Veran­staltungen

Telefon: +49 (30) 26935-7053

E-Mail: nicole.castillo@fes.de

Susanne Fischer

Gremien und Veran­staltungen, Regional­kreise

Telefon: +49 (30) 26935-7055

E-Mail:susanne.fischer@fes.de

Agnieszka Schauff

Gremien und Veran­staltungen Regional­kreise

Telefon: +49 (30) 26935-7054

E-Mail:agnieszka.schauff@fes.de

Ulrike Rebele

Young Leaders Programm

Telefon: +49 (30) 26935-7052

E-Mail: ulrike.rebele@fes.de